Bostedet i Nyrup lægger vægt på kvalitet, på alle områder

Socialtilsyn Øst

fører tilsyn med alle sociale tilbud. Der laves en samlet vurdering af tilbuddet, og ud fra en kvalitetsmodel med 7 hovedområder, vurderes det om tilbuddet har den fornødne kvalitet.

Bostedet i Nyrup har scoret

topkarakteren 5

De 7 hovedområder i kvalitetskontrollen er:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgrupper, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

Læs hele rapporten her

Revisionsselskabet Beierholm

udfører en uvildig undersøgelse blandt beboerne om deres eget indtryk og oplevelse af alle de forskellige områder af Bostedet i Nyrup

Læs hele rapporten her

 

 

 

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter gennemgang af forholdene på behandlingsstedet den 27. maj 2019 vurderet, at behandlingsstedet falder i kategorien: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

Vurdering af patientsikkerheden på behandlingsstedet er baseret på følgende:

 • Interview med ledelsen og medarbejdere
 • Journalgennemgang for tre patienter
 • Gennemgang af instrukser

Læs hele rapporten her

 

 

 

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen gennemgår ved kontrolbesøg på Bostedet i Nyrup alle køkkenfaciliteter, fødevareopbevaring, hygiejne og rengøring. Her har vi opnået Elitesmily.

  Læs hele rapporten her

  Arbejdstilsynet APV

  En arbejdspladsvurdering (APV) handler om at kortlægge institutionens arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats, og lægge en plan for, hvordan arbejdsmiljøet forbedres. 

   Læs hele rapporten her

   Bostedet i Nyrup har en kvalitet, der skal opleves

   Vi arbejder på at give beberne den størst mulige livskvalitet i gode rammer, hvor boligerne er bygget i et hyggeligt landsby lignende miljø og med et meget bred tilbud af forskellige aktiviteter, der giver beboeren et indholdsrigt liv med gode venner, sociale netværk og oplevelser.

   Hele idégrundlaget bygger på en filosofi

   Hvis man ikke har et mål, er det svært at finde retningen. Derfor har vi bygget vores etiske grundlag på K.E. Løgstrups filosofi om »den etiske fordring«. Med dette som udgangspunkt arbejder hele personalet i 

    

   praksis efter at imødekomme den enkelte beboers ønsker, behov og interesser, hvorefter beboeren sikres selvbestemmelse og en oplevelse af, at være ”herre i eget hus”, med henblik på, at sikre beboeren den højeste grad af livskvalitet.

   Vi motiverer beboeren til at tage personligt ansvar

   Vi arbejder målrettet med at motivere beboeren til at tage personligt ansvar og tilbyder den størst mulige grad af selvstændighed med al den støtte og omsorg, der skal til, for at beboeren udvikler sig med henblik på, at opnå en positiv identitet med tro på fremtiden.

   Bostedet i Nyrup tager hånd om det hele

   En god kontakt
   Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson på botilbuddet og en på dagtilbuddet. De er til rådighed i alle beboerens personlige anliggender, og de to kontaktpersoner sikrer det pædagogiske arbejde og målsætning samt samarbejdet med pårørende eller evt. værge.

   Læge, psykiater og sygeplejeske på stedet
   Vi har egen lægeklinik og en fast tilknyttet psykiater samt en ansat sygeplejeske, hvis hovedopgave er at følge og sikre kvaliteten i al psykiatrisk og somatisk behandling. Herudover tilbyder vi ledsagelse til alle eksterne behandlinger på sygehus, speciallæger eller til vores faste psykolog.

   Og vejen til et sundere liv
   Vi tilbyder motivation og støtte til at deltage i motionshold – eller afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug. Alt sammen for at forøge den enkelte beboers sundhed og trivsel.

   Sund mad fra eget køkken
   Køkkenet laver maden efter Fødevarestyrelsens 10 kostråd og er samtidig meget fleksible i forhold til beboernes egne ønsker. Økonomaen og beboerne har stor succes med at aftale specialkost til diabetikere, slanke- eller ekstra protein