Bostedet i Nyrup har egen stald og heste

Et af tilbudene er staldarbejde og ridning
Samværet med heste er godt for krop og sjæl. Bostedet i Nyrup har egen stald med heste, folde og ridebane. At holde heste er forbundet med ansvar og daglige pligter, hvor egne behov skal tilsidesættes til fordel for hestens. Her lærer beboerne hvordan de trygt og sikkert skal omgås hestene samt lære deres behov og forskellige signaler at kende. Det giver beboeren en meningsfyldt og sammenhængende hverdag, når de indgår i et aktivt fællesskab om arbejdet.

At ride styrker motorikken, evnen til at koordinere, balancen, kropsbevidstheden og muskulaturen. Rideoplæringen er en rolig og god oplevelse, hvor beboeren først opbygger et godt forhold til hesten og træner den empati, der skal til for at holde heste. Alt efter beboerens funktionsniveau og udvikling trænes der i at styre hesten med armene – og senere med benene. En del af oplevelsen er også at styrke de sociale kompetencer og den sociale rolle i fællesskabet, når hestene skal passes og plejes hver dag.

Hvem bor på Bostedet i Nyrup

Det gør voksne udviklingshæmmede beboere med et funktionsniveau, hvor det er muligt at bo i en selvstændige bolig. Mange af beboerne har også andre ledsagediagnoser/ problematikker som fx:

  • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • Autismespektrumsforstyrrelser
  • Downs Syndrom

 

  • OCD/ADHD/Borderline
  • Skizofreni
  • Bipolaritet
  • Psykoser
  • Demens
  • Diverse sociale problematikker
  • Lettere misbrugsproblemer med alkohol og/eller cannabis

Bostedet i Nyrup tager hånd om det hele

En god kontakt
Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson på botilbuddet og en på dagtilbuddet. De er til rådighed i alle beboerens personlige anliggender, og de to kontaktpersoner sikrer det pædagogiske arbejde og målsætning samt samarbejdet med pårørende eller evt. værge.

Læge, psykiater og sygeplejerske på stedet
Vi har egen lægeklinik og en fast tilknyttet psykiater samt en ansat sygeplejerske, hvis hovedopgave er at følge og sikre kvaliteten i al psykiatrisk og somatisk behandling. Herudover tilbyder vi ledsagelse til alle eksterne behandlinger på sygehus, speciallæger eller til vores faste psykolog.

Og vejen til et sundere liv
Vi tilbyder motivation og støtte til at deltage i motionshold – eller afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug. Alt sammen for at forøge den enkelte beboers sundhed og trivsel.

Sund mad fra eget køkken
Køkkenet laver maden efter Fødevarestyrelsens 7 kostråd og er samtidig meget fleksible i forhold til beboernes egne ønsker. Økonomaen og beboerne har stor succes med at aftale specialkost til diabetikere, slanke- eller ekstra proteinberiget kost.