Få en aktiv og spændende hverdag i dagtilbuddet 

Bostedet i Nyrup lægger vægt på en masse spændende og lærerige aktiviteter, der både styrker fællesskabet, venskabet og den enkelte beboers hobby og interesser. 

En aktiv hverdag giver glæde året rundt
Der skal være et godt indhold i hverdagen. Vi har mange tilbud om beskæftigelse, samværsaktiviteter og aktivering med et bredt tilbud af fritidsaktiviteter, der alle er tidpasset individuelt, så beboeren får størst mulig glæde og fornøjelse af tilbuddene. 

Tryghed, nærhed og varm omsorg
Vi arbejder målrettet med at motivere beboere til at tage personligt ansvar og tilbyder den størst mulige grad af selvstændighed, i trygge og rolige omgivelser, med al den støtte og omsorg, der skal til, for at beboeren udvikler sig med henblik på at opnå en positiv identitet med tro på fremtiden.

Forskellighed giver styrke og fællesskab 

En af bostedets kvaliteter er den brede målgruppe, der hver især har både udfordringer og mange erfaringer. Det betyder, at beboerne kan lære af hinanden og hjælpe hinanden både enkeltvis og som netværk og derved skabe langvarige venskaber og relationer samt yde omsorg til og for hinanden. På denne måde giver det et godt livsfællesskab. 

Vi har plads til 32 beboere i dagtilbud

Du og dine pårørende er altid velkomne til kontakte og høre om der er ledige pladser – eller du kan komme på en venteliste, så vi kontakter dig så snart der bliver en plads ledig.

Kontakt Pædagogisk leder og Visitator Inger Stoksbjerg på tlf. 2328 4682 eller send en mail til is@bostedetinyrup.dk

 

 

Spændende samværsaktiviteter i dagtilbuddet

Botilbudet i Nysted afholder traditionsrige arrangementer ved højtider og fødselsdage. I dagtilbuddet lægger vi vægt på lærerige, sjove, hyggelige, sunde og kreative aktiviteter hver uge. På »Læs mere« kan du læse mere om den enkelte aktivitet og dens læringsplan.

 

 

Hvem bruger Bostedet i Nyrup

Det gør voksne udviklingshæmmede beboere med et funktionsniveau, hvor det er muligt at bo i en selvstændige bolig. Mange af beboerne har også andre ledsagediagnoser/ problematikker som fx:

  • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • Autismespektrumsforstyrrelser
  • Downs Syndrom

 

  • OCD/ADHD/Borderline
  • Skizofreni
  • Bipolaritet
  • Psykoser
  • Demens
  • Diverse sociale problematikker
  • Lettere misbrugsproblemer med alkohol og/eller canabis

Bostedet i Nyrup er et trygt sted at være

En god kontakt
Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson på botilbuddet og en på dagtilbuddet. De er til rådighed i alle beboerens personlige anliggender, og de to kontaktpersoner sikrer det pædagogiske arbejde og målsætning samt samarbejdet med pårørende eller evt. værge.

Sund mad fra eget køkken
Køkkenet laver maden efter Fødevarestyrelsens 7 kostråd og er samtidig meget fleksible i forhold til beboernes egne ønsker. Økonomaen og beboerne har stor succes med at aftale specialkost til diabetikere, slanke- eller ekstra proteinberiget kost.