Bostedet i Nyrup er både et bosted og et aktivitetssted 

Bo godt i egen bolig med aktive og trygge rammer
Boligerne i Bostedet i Nyrup er bygget som rækkehuse med små haver, hvor beboerne  kan hygge sig alene, besøge hinanden eller deltage i en bred vifte af aktiviteter i den store parklignende have med boldspil, kongespil, petanque, stigegolf, havearbejde, hjælpe til i hestestalden, ride med mere – eller indendørs i et af aktivitetscentrene, hvor der spilles brætspil, wii, musik og sang, ses film, hygges og meget mere, der altsammen er med til at give beboerne et aktivt og indholdsrigt liv med gode venner og oplevelser, der alle er tilpasset den enkelte beboer.

Vi arbejder målrettet med at motivere beboeren
Det handler om at tage personligt ansvar og vi tilbyder den størst mulige grad af selvstændighed med al den støtte og omsorg, der skal til, for at beboeren udvikler sig med henblik på at opnå en positiv identitet med tro på fremtiden.
 

Beboerne lærer af hinanden og hjælper hinanden
En af bostedets kvaliteter er den brede målgruppe, der hver især har både udfordringer og mange erfaringer. Det betyder at beboerne kan lære af hinanden og hjælpe hinanden både enkeltvis og som netværk og derved skabe langvarige venskaber og relationer samt yde omsorg til og for hinanden. På denne måde giver det et godt livsfællesskab.

Vi lægger vægt på at botilbuddet har en høj kvalitet. Det er dokumenteret*)
Beboere og pårørende har sikkerhed for, at beboeren får et ophold med dokumenteret høj kvalitet af Socialtilsyn Øst og et sted med ligeså høj beboertilfredshed der er auditeret af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
 

*) Socialtilsyn Øst har i den omfattende vurdering givet Bostedet i Nyrup den højest mulige vurdering på 5. Se hele rapporten her.

 

Hvem bor på Bostedet i Nyrup

Det gør voksne udviklingshæmmede beboere med et funktionsniveau, hvor det er muligt at bo i en selvstændige bolig. Mange af beboerne har også andre ledsagediagnoser/ problematikker som fx:

  • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • Autismespektrumsforstyrrelser
  • Downs Syndrom

 

  • OCD/ADHD/Borderline
  • Skizofreni
  • Bipolaritet
  • Psykoser
  • Demens
  • Diverse sociale problematikker
  • Lettere misbrugsproblemer med alkohol og/eller cannabis

Bostedet i Nyrup tager hånd om det hele

En god kontakt
Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson på botilbuddet og en på dagtilbuddet. De er til rådighed i alle beboerens personlige anliggender, og de to kontaktpersoner sikrer det pædagogiske arbejde og målsætning samt samarbejdet med pårørende eller evt. værge.

Læge, psykiater og sygeplejerske på stedet
Vi har egen lægeklinik og en fast tilknyttet psykiater samt en ansat sygeplejerske, hvis hovedopgave er at følge og sikre kvaliteten i al psykiatrisk og somatisk behandling. Herudover tilbyder vi ledsagelse til alle eksterne behandlinger på sygehus, speciallæger eller til vores faste psykolog.

Og vejen til et sundere liv
Vi tilbyder motivation og støtte til at deltage i motionshold – eller afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug. Alt sammen for at forøge den enkelte beboers sundhed og trivsel.

Sund mad fra eget køkken
Køkkenet laver maden efter Fødevarestyrelsens 7 kostråd og er samtidig meget fleksible i forhold til beboernes egne ønsker. Økonomaen og beboerne har stor succes med at aftale specialkost til diabetikere, slanke- eller ekstra proteinberiget kost.