Bostedet i Nyrup er meget mere end et bosted …

Vi arbejder på at give beboerne den størst mulige livskvalitet i gode rammer, hvor boligerne er bygget i et hyggeligt landsby lignende miljø og med et meget bredt tilbud af forskellige aktiviteter, der giver beboeren et indholdsrigt liv med gode venner, sociale netværk og oplevelser.

En aktiv hverdag giver glæde året rundt
Ét er at bo godt, men der skal også være et godt indhold i hverdagen. Her har vi mange tilbud om relevante beskæftigelser, samværsaktiviteter og aktivering med et bredt tilbud af fritidsaktiviteter, der alle er tidpasset individuelt, så beboeren får størst mulig glæde og fornøjelse af tilbuddene.  

Tryghed, nærhed og varm omsorg
Vi arbejder målrettet med at motivere beboeren til at tage personligt ansvar og tilbyder den størst mulige grad af selvstændighed med al den støtte og omsorg, der skal til, for at beboeren udvikler sig med henblik på at opnå en positiv identitet med tro på fremtiden. 

Kendte medarbejdere hele døgnet
Beboerne kender alle medarbejdere, fordi vi sjældent benytter vikarer. Det betyder, at beboerne er trygge ved kontakten til de fastansatte, der også kender beboernes forskellige vaner, rutiner og ønsker.  

Om natten har vi vågne nattevagter, der tilser og hjælper beboerne efter behov. 

Forskellighed giver styrke og fællesskab

En af bostedets kvaliteter er den brede målgruppe, der hver især har både udfordringer og mange erfaringer. Det betyder at beboerne kan lære af hinanden og hjælpe hinanden både enkeltvis og som netværk og derved skabe langvarige venskaber og relationer samt yde omsorg til og for hinanden. På denne måde giver det et godt livsfællesskab.

Vi tilrettelægger aktiviteter hver uge for dagtilbuddet og i botilbuddet tilbyder vi fritidsaktiviteter både internt og eksternt, aftener og weekends. Beboerne kan tilmelde sig aktiviteter i lokalområdet efter interesse og vi afholder traditionsrige arrangementer ved højtider og fødselsdage – og en årlig ferietur.

Et botilbud med dokumenteret*) høj kvalitet

Beboere og pårørende har sikkerhed for at beboeren får et ophold med dokumenteret høj kvalitet af Socialtilsyn Øst og et sted med ligeså høj beboertilfredshed der er auditeret af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

*) Socialtilsyn Øst har i den omfattende vurdering givet Bostedet i Nyrup den højest mulige vurdering på 5. Se hele rapporten her.

 

Hvem bor på Bostedet i Nyrup

Det gør voksne udviklingshæmmede beboere med et funktionsniveau, hvor det er muligt at bo i en selvstændige bolig. Mange af beboerne har også andre ledsagediagnoser/ problematikker som fx:

  • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • Autismespektrumsforstyrrelser
  • Downs Syndrom

 

  • OCD/ADHD/Borderline
  • Skizofreni
  • Bipolaritet
  • Psykoser
  • Demens
  • Diverse sociale problematikker
  • Lettere misbrugsproblemer med alkohol og/eller canabis

Bostedet i Nyrup tager hånd om det hele

En god kontakt
Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson på botilbuddet og en på dagtilbuddet. De er til rådighed i alle beboerens personlige anliggender, og de to kontaktpersoner sikrer det pædagogiske arbejde og målsætning samt samarbejdet med pårørende eller evt. værge.

Læge, psykiater og sygeplejerske på stedet
Vi har egen lægeklinik og en fast tilknyttet psykiater samt en ansat sygeplejerske, hvis hovedopgave er at følge og sikre kvaliteten i al psykiatrisk og somatisk behandling. Herudover tilbyder vi ledsagelse til alle eksterne behandlinger på sygehus, speciallæger eller til vores faste psykolog.

Og vejen til et sundere liv
Vi tilbyder motivation og støtte til at deltage i motionshold – eller afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug. Alt sammen for at forøge den enkelte beboers sundhed og trivsel.

Sund mad fra eget køkken
Køkkenet laver maden efter Fødevarestyrelsens 7 kostråd og er samtidig meget fleksible i forhold til beboernes egne ønsker. Økonomaen og beboerne har stor succes med at aftale specialkost til diabetikere, slanke- eller ekstra proteinberiget kost.