Ejerforhold og bestyrelse på Bostedet i Nyrup

Bostedet i Nyrup er et privat selvejende socialt botilbud og vi gør opmærksom på at hverken bestyrelse eller ledelse har nogen form for økonomiske interesser i bostedet.

Vi har indgået aftaler med alle relevante fagforbund, så samtlige medarbejdere naturligvis aflønnes efter gældende overenskomst.

Bestyrelsen
Bostedet i Nyrup er organiseret som en selvejende institution. 

Bestyrelsens sammensætning:
Bostedet i Nyrup ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som udpeges af Stifterne Otto Ejner Nielsens og Britta Nielsens efterkommere.

1-3 medlemmer vælges ud fra det kriterium, at de besidder uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig kompetence inden for socialpædagogisk arbejde.

1-3 medlemmer vælges ud fra det kriterium, at de pågældende besidder uddannelse og/eller erfaringsmæssig kompetence inden for økonomi, ledelse og/eller bestyrelsesarbejde i øvrigt.

Bestyrelsen skal til enhver tid være sammensat på en sådan måde, at mindst 2 medlemmer af bestyrelsen er uafhængig af Stifterne og Stifternes efterkommere.

Bestyrelsen består af:

Jens Skovgaard Nielsen
Formand
jens.skovgaard.nielsen@gmail.com

Niels Skovgaard Nielsen
Næstformand

Lene Skovgaard Steensen

Lisbet Skov

Pernille Lystrup
Medarbejderrepræsentant 

Hvem bor på Bostedet i Nyrup

Det gør voksne udviklingshæmmede beboere med et funktionsniveau, hvor det er muligt at bo i en selvstændige bolig. Mange af beboerne har også andre ledsagediagnoser/ problematikker som fx:

  • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • Autismespektrumsforstyrrelser
  • Downs Syndrom

 

  • OCD/ADHD/Borderline
  • Skizofreni
  • Bipolaritet
  • Psykoser
  • Demens
  • Diverse sociale problematikker
  • Lettere misbrugsproblemer med alkohol og/eller cannabis

Bostedet i Nyrup tager hånd om det hele

En god kontakt
Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson på botilbuddet og en på dagtilbuddet. De er til rådighed i alle beboerens personlige anliggender, og de to kontaktpersoner sikrer det pædagogiske arbejde og målsætning samt samarbejdet med pårørende eller evt. værge.

Læge, psykiater og sygeplejerske på stedet
Vi har egen lægeklinik og en fast tilknyttet psykiater samt en ansat sygeplejerske, hvis hovedopgave er at følge og sikre kvaliteten i al psykiatrisk og somatisk behandling. Herudover tilbyder vi ledsagelse til alle eksterne behandlinger på sygehus, speciallæger eller til vores faste psykolog.

Og vejen til et sundere liv
Vi tilbyder motivation og støtte til at deltage i motionshold – eller afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug. Alt sammen for at forøge den enkelte beboers sundhed og trivsel.

Sund mad fra eget køkken
Køkkenet laver maden efter Fødevarestyrelsens 7 kostråd og er samtidig meget fleksible i forhold til beboernes egne ønsker. Økonomaen og beboerne har stor succes med at aftale specialkost til diabetikere, slanke- eller ekstra protein