Takster og fordele ved de forskellige tilbud på Bostedet i Nyrup

Takst for botilbud SEL § 107 eller § 108 

Pr. døgn kr. 2.035,00 

Pr. måned kr. 61.897,91

Pr. år kr. 742.775,00

Takst for dagtilbud SEL § 104

Pr. døgn kr. 400,00 

Pr. måned kr. 12.166,66

Pr. år kr. 146.000,00

Bostedets driftsomkostninger til husleje, el, varme og vand, samt servicepakken indgår i den takst som kommunen skal betale for opholdet i botilbuddet, ligesom der også indgår driftsomkostninger til arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, husforsikring og kollektiv ulykkesforsikring i taksten.

Som vejledning til den enkelte kommune, kan borgeren sættes i egenbetaling for opholdet i botilbuddet ud fra nedennævnte priser på husleje, andele af el, varme og vand, samt servicepakken.

Vi gør opmærksom på, at huslejen er beregnet som omkostningsbestemt jf. BEK 1387 12.12.06., § 6, stk.7.

Samtidig henleder vi opmærksomheden på, at Ankestyrelsen i en række principafgørelser (25-18 og 43-19) har taget stilling til, hvordan og hvornår kommunen skal beregne, hvad borgerne selv skal betale i egenbetaling for ophold i botilbud efter serviceloven. 

Egenbetaling
Husleje inkl. indvendig vedligeholdelse og  adgang til fællesarealer kr. 4.854,41

Vand kr. 398,47

El kr. 708,39

Varme (fyringsolie, gas eller el) kr. 1.106,86

Kost inkl. drikkevarer kr. 1.910,46

Vaskemaskine/tørretumbler kr. 45,01

Rengøringsartikler til 1 ugentlig rengøring og vaskesæber efter behov kr. 172,64

Fællesantenne kr. 375,94

Indboforsikring kr. 12,82

I alt pr. måned kr. 9.585,00

De ovenfor angivne takster/priser justeres i begyndelsen af hvert år uden nærmere varsel ud fra socialtilsynets godkendte budget og i henhold til KL’s almindelige pl-fremskrivning – pt. med 4,7 % (pl-skema, september 2024).

Ifald den kommunale pris- og lønudvikling justeres i opadgående retning med henvisning til generelt stigende priser, forbeholder tilbuddet sig samtidig ret til at ændre/forhøje sine takster i overensstemmelse hermed.

Takster 01.05.2024

Ingen betaling af depositum – og fraflytning uden problemer
Ved indflytning skal der ikke betales depositum, og i løbet af opholdet er det bostedet, der sørger for vedligeholdelse af boligen. Det samme gælder ved fraflytning, her opkræves der heller ikke for istandsættelse af boligen.

Ejerforhold på Bostedet i Nyrup

Bostedet i Nyrup er et privat selvejende socialt botilbud, og vi gør opmærksom på at hverken bestyrelse eller ledelse har nogen form for økonomiske interesser i bostedet.

Vi har indgået aftaler med alle relevante fagforbund, så samtlige medarbejdere naturligvis aflønnes efter gældende overenskomst.