Takster og fordele ved de forskellige tilbud på Bostedet i Nyrup

Takst for botilbud SEL § 107 eller § 108 

Pr. døgn kr. 1.943,00 

Pr. måned kr. 59.099,58

Pr. år kr. 709.195,00

Takst for dagtilbud SEL § 104

Pr. døgn kr. 382,00 

Pr. måned kr. 11.619,16

Pr. år kr. 139.430,00

Bostedets driftsomkostninger til husleje, el, varme og vand, samt servicepakken indgår i den takst som kommunen skal betale for opholdet i botilbuddet, ligesom der også indgår driftsomkostninger til arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, husforsikring og kollektiv ulykkesforsikring i taksten.

Vejledende priser til brug for beregning af egenbetaling
Som vejledning til den enkelte kommune, kan borgeren sættes i egenbetaling for opholdet i botilbuddet ud fra nedennævnte priser på husleje, andele af el, varme og vand, samt servicepakken:

Samtidig henleder vi opmærksomheden på, at Ankestyrelsen i principafgørelse 25-18 har taget stilling til, hvordan kommunen skal beregne, hvad borgerne selv skal betale i egenbetaling for et ophold i et midlertidigt botilbud efter serviceloven, ligesom Ankestyrelsen i en udtalelse – “Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud” af d. 3. juli 2017 – har tilkendegivet, at borgertransport ved bostedets busser og biler er vederlagsfri for borgeren, og at omkostninger i denne forbindelse skal være indeholdt i taksten.

Egenbetaling
Husleje inkl. indvendig vedligeholdelse og  adgang til fællesarealer kr. 4.416,00

El, varme og vand kr. 1.856,46

Kost inkl. drikkevarer kr. 2.242,33

Vaskemaskine/tørretumbler kr. 46,19

Rengøringsartikler til 1 ugentlig rengøring og vaskesæber efter behov kr. 285,94

Fællesantenne kr. 439,91

Indboforsikring kr. 13,16

I alt pr. måned kr. 9.300,00

De ovenfor angivne takster/priser justeres i begyndelsen af hvert år uden nærmere varsel ud fra socialtilsynets godkendte budget og i henhold til KL’s almindelige pl-fremskrivning – pt. med 2,8 % (pl-skema, september 2022).

Ifald den kommunale pris- og lønudvikling justeres i opadgående retning med henvisning til generelt stigende priser, forbeholder tilbuddet sig samtidig ret til at ændre/forhøje sine takster i overensstemmelse hermed.

Takster 01.01.2023

Ingen betaling af depositum – og fraflytning uden problemer
Ved indflytning skal der ikke betales depositum, og i løbet af opholdet er det bostedet, der sørger for vedligeholdelse af boligen. Det samme gælder ved fraflytning, her opkræves der heller ikke for istandsættelse af boligen.

Ejerforhold på Bostedet i Nyrup

Bostedet i Nyrup er et privat selvejende socialt botilbud, og vi gør opmærksom på at hverken bestyrelse eller ledelse har nogen form for økonomiske interesser i bostedet.

Vi har indgået aftaler med alle relevante fagforbund, så samtlige medarbejdere naturligvis aflønnes efter gældende overenskomst.