Takster og fordele ved de forskellige tilbud på Bostedet i Nyrup

Takst for botilbud SEL § 107 eller § 108 

Pr. døgn kr. 1.835,00 

Pr. måned kr. 55.814,58

Pr. år kr. 669.775,00

Takst for dagtilbud SEL § 104

Pr. døgn kr. 361,00 

Pr. måned kr. 10.980,42

Pr. år kr. 131.765,00

Bostedet driftsomkostninger til husleje, el, varme og vand samt servicepakken indgår i den takst, som kommunen skal betale for opholdet i botilbuddet, ligesom der også indgår driftsomkostninger til arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring i taksten.   

Vejledende priser til brug for beregning af egenbetaling

Som vejledning til den enkelte kommune kan beboere sættes i egenbetaling for opholdet i botilbuddet ud fra priser på husleje, andele af el, varme og vand samt servicepakken.  

Samtidig henleder vi opmærksomheden på, at Ankestyrelsen i principafgørelse 97 – 16 har taget stilling til, hvordan kommunen skal beregne, hvad beboere selv skal betale i egenbetaling for et ophold i et midlertidigt botilbud efter serviceloven. 

Egenbetaling 

Husleje inkl. indvendig vedligeholdelse og  adgang til fællesarealer kr. 4.964,35

El, varme og vand kr. 1.628,84

Kost inkl. drikkevarer kr. 1.983,15

Vaskemaskine/tørretumbler kr. 0,00 

Rengøringsartikler til 1 ugentlig rengøring og vaskesæber efter behov kr. 213,00

Fællesantenne kr. 327,20

Indboforsikring kr. 11,40

I alt pr. måned kr. 8.985,12  

Takster/priser justeres i begyndelsen af hvert år uden nærmere varsel ud fra socialtilsynets godkendte budget og i henhold til KL’s almindelige prisfremskrivning.

Takster 01.01.2021

Vi siger velkommen med den første måned gratis!

Vi indskriver beboeren uden at der opkræves betaling for ophold på bo- og dagtilbud den første måned. Det betyder for den anbringende kommune, at der spares en måneds udgift. For beboeren betyder det, at egenbetalingen ikke skal opkræves den første måned, hvilket giver beboeren økonomisk råderum til at etablere sig i sin nye bolig med inventar og evt. betaling af klatgæld mv.

 

Ingen betaling af depositum – og fraflytning uden problemer

Ved indflytning skal der ikke betales depositum, og i løbet af opholdet er det bostedet, der sørger for vedligeholdelse af boligen. Det samme gælder ved fraflytning, her opkræves der heller ikke for istandsættelse af boligen.

Ejerforhold på Bostedet i Nyrup

Bostedet i Nyrup er et privat selvejende socialt botilbud, og vi gør opmærksom på at hverken bestyrelse eller ledelse har nogen form for økonomiske interesser i bostedet.

Vi har indgået aftaler med alle relevante fagforbund, så samtlige medarbejdere naturligvis aflønnes efter gældende overenskomst.