Bostedet i Nyrup er meget mere end et bosted

Boligerne er hyggelige og velindrettede rækkehuse, der ligger i et lettere kuperet terræn med et sikkert stisystem, træer og græsplæner, der tilsammen giver et rigtig godt miljø. Både beliggenheden og arkitekturen er udarbejdet, så det ikke ligner en institution men mere et privat rækkehuskvarter.

Et godt fællesskab – efter eget behov
Bostedet i Nyrup lægger vægt på den enkelte beboer får den størst mulige selvbestemmelse og den højeste grad af livskvalitet. Vi inviterer til et godt socialt fællesskab med mange forskellige aktiviteter – og respekterer naturligvis samtidig hvis den enkelte beboer ønsker at bo mere socialt uforstyrret på sine egne præmisser.

Udvikling gennem hele livet
Vi lægger vægt på, at beboerne får de optimale rammer for at udvikle selvstændighed og udnyttelse af sine egne personlige potentialer med afsæt i ønsker, behov og interesser, hvor det hele sker i trygge og rolige omgivelser.

For at sikre beboerens egne ønsker og behov for personlig udvikling udarbejder vi hvert år en individuel statusbeskrivelse. Denne indeholder en funktionsbeskrivelse ud fra vores tilrettede udgave af voksenudrednings-modellen (VUM 2.0), en neuropsykologisk screening, der afdækker, hvilke mentale færdigheder og funktioner beboeren har, og på hvilke områder der måske skal planlægges ekstra hjælp og støtte. Herefter udarbejder vi sammen med beboeren en plan og målsætning, som vi kan arbejde pædagogisk metodisk med.

Efter udarbejdelsen kan materialet gennemgås med sagsbehandleren og pårørende til det årlige statusmøde.

Læge, psykiater og sygeplejerske på stedet
Vi har egen lægeklinik og en fast tilknyttet psykiater samt en ansat sygeplejerske hvis hovedopgave er at følge og sikre kvaliteten i al psykiatrisk og somatisk behandling. Herudover tilbyder vi ledsagelse til alle eksterne behandlinger som fx sygehus, distriktspsykiatri, speciallæger m.m.

Sund mad fra eget køkken
Køkkenet laver maden efter Fødevarestyrelsens 7 kostråd og er samtidig meget fleksible i forhold til beboernes egne ønsker. Økonomaen og beboerne har stor succes med at aftale specialkost til diabetikere, slanke- eller ekstra proteinberiget kost. Herudover tilbyder vi motivation og støtte til at deltage i motionshold – eller afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug. Alt sammen for at forøge den enkelte beboers sundhed og trivsel.

Invitation, du er velkommen til at komme og opleve Bostedet i Nyrup
Et er at læse og se billeder fra Bostedet i Nyrup, noget helt andet er opleve det i virkeligheden. Ring og aftalt tid til et besøg hos Visitator Inger Stoksbjerg tlf. 2328 4682

Hvem bor på Bostedet i Nyrup

Det gør voksne udviklingshæmmede beboere med et funktionsniveau, hvor det er muligt at bo i en selvstændige bolig. Mange af beboerne har også andre ledsagediagnoser/ problematikker som fx:

 • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
 • Autismespektrumsforstyrrelser
 • Downs Syndrom

 

 • OCD/ADHD/Borderline
 • Skizofreni
 • Bipolaritet
 • Psykoser
 • Demens
 • Diverse sociale problematikker
 • Lettere misbrugsproblemer med alkohol og/eller cannabis

Aktiviteter og muligheder i botilbuddet

I botilbuddet er der hver uge på faste dage forskellige aktiviteter, ture og mulighed for fysiurgisk massage, lægebesøg med mere.

 • Daglige indkøbsture
 • Fysiurgisk massør
 • Oplevelsesture i bil eller på cykel
 • Lægekonsultation

 

 

 • Mulighed for gudstjeneste i lokale kirker
 • Samspil med forskellige instrumenter
 • Besøg i Klub Fri i Slagelse
 • Musikcafé
 • Ture ud-i-det-blå
 • Ridning og staldarbejde

Bostedet i Nyrup tager hånd om det hele

En god kontakt
Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson på botilbuddet og en på dagtilbuddet. De er til rådighed i alle beboerens personlige anliggender, og de to kontaktpersoner sikrer det pædagogiske arbejde og målsætning samt samarbejdet med pårørende eller evt. værge.

Og vejen til et sundere liv
Vi tilbyder motivation og støtte til at deltage i motionshold – eller afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug. Alt sammen for at forøge den enkelte beboers sundhed og trivsel.