Velkommen til Bostedet i Nyrup

Vi arbejder efter at give vore beboere, der er visiteret efter SEL §104, §107 og §108, den størst mulige livskvalitet i gode rammer, hvor boligerne er bygget i et hyggeligt landsby lignende miljø og med et meget bredt tilbud af forskellige aktiviteter, der giver beboeren et indholdsrigt liv med gode venner, sociale netværk og oplevelser.

Der sker noget hver dag på Bostedet i Nyrup

En aktiv hverdag giver glæde året rundt. Ét er at bo godt, men der skal også være et godt indhold i hverdagen. Her har vi mange tilbud om relevante beskæftigelser, samværsaktiviteter og aktivering med et bredt tilbud af fritidsaktiviteter lige fra ridning eller pasning af hestene til arbejde i det kreative værksted. Alle aktiviteter er tidpasset individuelt, så beboeren får størst mulig glæde og fornøjelse af de forskellige tilbud.

Se mere

Egen bolig i hyggeligt landsbymiljø med smuk natur

Boligerne er hyggelige og velindrettede rækkehuse, der ligger i et lettere kuperet terræn med et sikkert stisystem, træer og græsplæner, der tilsammen giver et rigtig godt miljø. Både beliggenheden og arkitekturen er udarbejdet, så det ikke ligner en institution men mere et privat rækkehuskvarter.

Se mere