Bostedet i Nyrup har stærke faglige kompetencer

Læge og sygeplejerske på bostedet

Vi har egen lægeklinik og en fast tilknyttet psykiater og psykolog samt en ansat sygeplejerske, hvis hovedopgave er at følge og sikre kvaliteten i al psykiatrisk og somatisk behandling. Herudover tilbyder vi naturligvis ledsagelse til alle eksterne behandlinger på sygehus, speciallæger eller til vores faste psykolog.

 

Bostedet i Nyrup har et tæt samarbejde med erfaren speciallæge i psykiatri
I samarbejde med overlæge ph.d. Peter Handest har Bostedet i Nyrup mulighed for at tilbyde beboerne kontinuerlig og kvalificeret psykiatrisk behandling med løbende behandlingsmøder.

Du kan bla. få hjælp til behandling af:

ADHD

Angst

Bipolar lidelse

Depression

Hallucinationer

Psykose

Paranoia

Skizofreni

Skizotypi

Vrangforestillinger

Kort om Peter Handest
Læge 1986, speciallæge i psykiatri 1996. Ph.d. 2004. I en årrække klinisk lektor i psykiatri. Ansat i den offentlige psykiatri frem til november 2018. Herefter arbejdet i privat psykiatrisk regi. Har erfaring med ambulant behandling, distriktspsykiatri, åbne og lukkede/skærmede afdelinger, retspsykiatri, udredning, speciallægeerklæringer og bosteder. Har udover en almen psykiatrisk erfaring særlige kompetencer indenfor udredning og behandling af skizofreni og skizotypi.

Har siden 1994 undervisningserfaring nationalt og internationalt indenfor diagnostisk og psykiatrisk sygdomslære (psykopatologi) med særlige kompetencer indenfor skizofreni og skizotypi. Forfatter til videnskabelige artikler og bøger og oversætter af udenlandsk litteratur om psykiatrisk sygdomslære.

Psykolog på Bostedet i Nyrup
I samarbejde med Psykolog Pauline Bruun har Bostedet i Nyrup mulighed for at tilbyde beboerne individuelle udviklende/afklarende psykologsamtale

Du kan bla. få hjælp til behandling af:

Angst

Depression

Fobier

Følelsesmæssige vanskeligheder

Misbrug

OCD

Personlige vanskeligheder

Præstationsangst

Seksuelle overgreb

Sociale vanskeligheder

Sorg, tab, kriser

Spiseforstyrrelser og selvskade

Vanskelige familierelationer

Kort om Pauline Bruun
1998 uddannet psykolog (cand.psych.) på Københavns Universitet. 2002 autoriseret af Psykolognævnet. Siden 2007 specialist og supervisor i klinisk psykologi og børnepsykologi. Efteruddannet inden for dynamisk og psykoanalytisk psykoterapi, spædbørnsobservation, kognitiv terapi, systemisk og narrativ teori og metode, mentaliseringsbaseret teori og metode. Pauline har 20 års erfaring med at hjælpe personer med kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer.

Se evt. mere her: www.psykologpaulinebruun.dk

 

Hvem bor på Bostedet i Nyrup

Det gør voksne udviklingshæmmede beboere med et funktionsniveau, hvor det er muligt at bo i en selvstændige bolig. Mange af beboerne har også andre ledsagediagnoser/ problematikker som fx:

  • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • Autismespektrumsforstyrrelser
  • Downs Syndrom

 

  • OCD/ADHD/Borderline
  • Skizofreni
  • Bipolaritet
  • Psykoser
  • Demens
  • Diverse sociale problematikker
  • Lettere misbrugsproblemer med alkohol og/eller canabis

Bostedet i Nyrup tager hånd om det hele

En god kontakt
Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson på botilbuddet og en på dagtilbuddet. De er til rådighed i alle beboerens personlige anliggender, og de to kontaktpersoner sikrer det pædagogiske arbejde og målsætning samt samarbejdet med pårørende eller evt. værge.

Læge, psykiater og sygeplejerske på stedet
Vi har egen lægeklinik og en fast tilknyttet psykiater samt en ansat sygeplejerske, hvis hovedopgave er at følge og sikre kvaliteten i al psykiatrisk og somatisk behandling. Herudover tilbyder vi ledsagelse til alle eksterne behandlinger på sygehus, speciallæger eller til vores faste psykolog.

Og vejen til et sundere liv
Vi tilbyder motivation og støtte til at deltage i motionshold – eller afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug. Alt sammen for at forøge den enkelte beboers sundhed og trivsel.

Sund mad fra eget køkken
Køkkenet laver maden efter Fødevarestyrelsens 7 kostråd og er samtidig meget fleksible i forhold til beboernes egne ønsker. Økonomaen og beboerne har stor succes med at aftale specialkost til diabetikere, slanke- eller ekstra protein