Bostedet i Nyrup har både en mission og en vision

Mission
Bostedet i Nyrups mission er at tilbyde målgruppen midlertidigt eller permanent ophold i egen selvstændig bolig, suppleret med relevante samværsaktiviteter.

Under opholdet tilbydes individuel socialpædagogisk bistand og kompenserende hjælp til gennemførelsen af almindelig daglig livsførelse i form af eksempelvis vejledning, guidning, støtte, pleje, omsorg og behandling.

Inden for de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer tilrettelægges og afpasses bostøtten og samværsaktiviteterne i forhold til beboerens individuelle muligheder og behov, og der lægges vægt på at inddrage værgerne/de pårørende/kommunerne i samarbejdet.

Vision
Bostedet i Nyrups vision er at tilbyde sine beboere den højeste grad af etik, livskvalitet, personlig udvikling, faglighed kvalitet og høje standarder i øvrigt i tæt samarbejde med værger/pårørende/kommuner og andre vedkommende interessenter.

Bostedet i Nyrup arbejder vedholdende og målrettet på at levere sine ydelser i den højeste grad af kvalitet set i forhold til takstpriserne.

Bostedet i Nyrup arbejder vedholdende og målrettet på at udvikle og ekspandere sin virksomhed med henblik på at etablere sig som førende udbyder af pladser indenfor målgruppen.

 

Hvem bor på Bostedet i Nyrup

Det gør voksne udviklingshæmmede borgere med et funktionsniveau, hvor det er muligt at bo i en selvstændige bolig. Mange af beboerne har også andre ledsagediagnoser/ problematikker som fx:

  • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • Autismespektrumsforstyrrelser
  • Downs Syndrom

 

  • OCD/ADHD/Borderline
  • Skizofreni
  • Bipolaritet
  • Psykoser
  • Demens
  • Diverse sociale problematikker
  • Lettere misbrugsproblemer med alkohol og/eller cannabis

Bostedet i Nyrup tager hånd om det hele

En god kontakt
Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson på botilbuddet og en på dagtilbuddet. De er til rådighed i alle beboerens personlige anliggender, og de to kontaktpersoner sikrer det pædagogiske arbejde og målsætning samt samarbejdet med pårørende eller evt. værge.

Læge, psykiater og sygeplejerske på stedet
Vi har egen lægeklinik og en fast tilknyttet psykiater samt en ansat sygeplejerske, hvis hovedopgave er at følge og sikre kvaliteten i al psykiatrisk og somatisk behandling. Herudover tilbyder vi ledsagelse til alle eksterne behandlinger på sygehus, speciallæger eller til vores faste psykolog.

Og vejen til et sundere liv
Vi tilbyder motivation og støtte til at deltage i motionshold – eller afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug. Alt sammen for at forøge den enkelte beboers sundhed og trivsel.

Sund mad fra eget køkken
Køkkenet laver maden efter Fødevarestyrelsens 7 kostråd og er samtidig meget fleksible i forhold til beboernes egne ønsker. Økonomaen og beboerne har stor succes med at aftale specialkost til diabetikere, slanke- eller ekstra protein