Hvem bor og bruger Bostedet i Nyrup?

Målgruppe

Målgruppen er voksne, udviklingshæmmede borgere med et funktionsniveau, hvor det er muligt for beboeren at bo i tilbuddets selvstændige boliger.

Målgruppen er bredt formuleret til f.eks. at omfatte udviklingshæmmede borgere, der typisk også har andre ledsagediagnoser/problematikker som for eksempel:

Medfødt eller erhvervet hjerneskade

Autismespektrumsforstyrrelser

Downs Syndrom

OCD

Skizofreni

Bipolaritet

Psykoser

Demens

Diverse sociale problematikker

Lettere misbrugsproblematikker (alkohol og cannabis)

Bostedet i Nyrup tager hånd om det hele

En god kontakt
Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson på botilbuddet og en på dagtilbuddet. De er til rådighed i alle beboerens personlige anliggender, og de to kontaktpersoner sikrer det pædagogiske arbejde og målsætning samt samarbejdet med pårørende eller evt. værge.

Læge, psykiater og sygeplejeske på stedet
Vi har egen lægeklinik og en fast tilknyttet psykiater samt en ansat sygeplejeske, hvis hovedopgave er at følge og sikre kvaliteten i al psykiatrisk og somatisk behandling. Herudover tilbyder vi ledsagelse til alle eksterne behandlinger på sygehus, speciallæger eller til vores faste psykolog.

Og vejen til et sundere liv
Vi tilbyder motivation og støtte til at deltage i motionshold – eller afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug. Alt sammen for at forøge den enkelte beboers sundhed og trivsel.

Sund mad fra eget køkken
Køkkenet laver maden efter Fødevarestyrelsens 10 kostråd og er samtidig meget fleksible i forhold til beboernes egne ønsker. Økonomaen og beboerne har stor succes med at aftale specialkost til diabetikere, slanke- eller ekstra protein