IMG_4463.JPG

Ansættelse ved Bostedet i Nyrup

Stillingsopslag - 2 barselsvikarer/pædagogiske medarbejder etil Bostedet i Nyrup.

 

Bostedet i Nyrup søger:

 • 2 barselsvikarer/pædagogiske medarbejdere - 37 timer ugentligt.

Bostedet i Nyrup er et bo- og dagtilbud for 40 voksne med lettere nedsat psykisk funktionsevne og/eller psykiatriske og sociale problemstillinger, og hvor det er muligt for beboeren at bo i botilbuddets egne boliger.

Bostedet i Nyrup tilbyder individuel socialpædagogisk bistand og kompenserende hjælp til gennemførelsen af almindelig daglig livsførelse i form af eksempelvis vejledning, guidning, støtte, pleje, omsorg og behandling.

I dagtilbuddet tilbydes beboerne forskellige samværsaktiviteter, der er godkendt til 32 beboere.

Bostedet i Nyrup har, af sikkerheds - og arbejdsmiljømæssige årsager, organisatorisk tilrettelagt natovervågningen af beboerne på en måde, hvor vi opererer med 2 tilstedeværende vågne nattevagter ad gangen under hver vagt.

Bostedet i Nyrup arbejder ud fra nedenfor følgende værdier:

 •  At beboerne sikres ret til selvbestemmelse.
 • At beboerne tilbydes størst mulig grad af selvstændighed.
 • At beboerne tilbydes oplevelse af relation, respekt og ligeværd.
 • At beboerne tilbydes støtte til udvikling og stimulering.
 • At beboerne tilbydes nærhed og omsorg, samt grundig/omhyggelig pleje og hygiejne.
 • At beboerne tilbydes mulighed for deltagelse i en indholdsrig og inspirerende hverdag med relevante beskæftigelses og/eller samværsaktiviteter, eller ved relevante fritidsaktiviteter og støtte til at vedligeholde et socialt liv/netværk.

Stillingens profil:

 • Medvirker til, at det enkelte team og det samlede bosted fungerer kontinuerligt i henhold til den fastlagte pædagogiske grundstruktur (TEACCH).
 • Kan arbejde udfra vores øvrige pædagogiske grundlag.
 • Kan opstille individuelle planer og arbejde metodisk med henblik på at gennemføre og evidensdokumentere planerne. Oplæring tilbydes.
 • Udfylder din rolle som kontaktperson for 2 - 3 beboere.
 • Samarbejder med pårørende på en måde, hvor de pårørende føler sig set, hørt og forstået under behørig iagttagelse af tavshedspligten.
 • Samarbejder/inddrager værger i alt nødvendigt under iagttagelse af tavshedspligten.
 • Kan udlevere medicin og dokumentere dette.
 • Udfylder din rolle som støttende, omsorgsgivende medarbejder med henblik på at sikre beboerne et aktivt fritidsliv og generel livskvalitet.
 • Er vedholdende i din pædagogiske tilgang med henblik på at opnå de ønskede mål og resultater.
 • Selvstændigt varetager de udlagte pleje- og tilsynsopgaver.
 • Indgår i teamets øvrige arbejdsopgaver, herunder deltagelse i beboernes årlige feriekoloni.

 Personlig profil - den vi søger:

 • Har fokus på etik, faglig kvalitet og professionalisme.
 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Har personlig gennemslagskraft.
 • Evner at være i åben dialog med beboere, medarbejdere og pårørende/værger.
 • Er engageret, ansvarlig og har overblik.
 • Har 'gå på' mod og et godt humør.
 • Er personligt robust.
 • Arbejder til stadighed med egen faglig og personlig udvikling.

Vi forventer, at du:

 •  Kan indgå som et ansvarsfuldt og pligtopfyldende medlem af et selvstyrende team.
 • Kan arbejde udfra en pædagogisk praksis, der med bestemte kommunikationsredskaber fokuserer på dialog med beboeren om beboerens kompetencer, selvbestemmelse/selvstændighed og ansvar for eget liv og det fællesskab, beboeren indgår i.
 • Kan og/eller vil arbejde neuropædagogisk.
 • Kan og/eller vil arbejde med Social Recovery (2019).
 • Har erfaring med målgruppen.
 • Kan koordinere relationerne i den pædagogiske praksis og i den tværfaglige indsats, herunder samarbejdet med dagtilbuddet.
 • Er mål- og udviklingsorienteret, og forstår at hele fagområdet særligt legitimerer sig ud fra målelig dokumentation/evidens.
 • Er ansvarlig, pligtopfyldende, mødestabil og loyal.

Vi tilbyder dig:

 • Engagerede og dygtige kollegaer, der lægger vægt på at benytte hinandens viden og erfaring.
 • Arbejdstider for pædagog og pædagogmedhjælper er beliggende i tidsrummet fra kl. 06:30 - 15:00/14:30 - 23:00, jævnt fordelt mellem morgen- og aftenvagter på hverdage og i weekender.
 • Fri hver anden weekend.
 • Uddannelsesmuligheder - i 2019 uddannes medarbejderne i Social Recovery.
 • Selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver med mulighed for at indføje eget personligt præg.
 • Dokumenteret højt faglig kvalitet.
 • Glade beboere.
 • En arbejdsplads beliggende i smukke omgivelser.

Dine kvalifikationer og kompetencer:

 • Du har relevant uddannelse og/eller erfaring i forhold til målgruppen.
 • Er god til skriftlig og mundtlig formidling.
 • Kan skabe tillid til din faglighed og din person.
 • Er handlingsorienteret og problemløsende i forhold til pædagogiske situationer.

Beliggenhed:

Bostedet i Nyrup er beliggende mellem Næstved og Skælskør - tæt ved Næstved og Skælskør landevej, Bisserup Strand og Fuglebjerg. Der er ca. 0,4 km./1,5 km. til nærmeste busstoppested. Bostedet er omkranset af marker og skove. Bostedet har en personbil og 2 minibusser, der bruges til beboertransport til indkøb, offentlige instanser, udflugter eller andet.

Organisation:

Bostedet i Nyrup er et privat selvejende bo- og værkstedstilbud godkendt af Socialtilsyn Øst i henhold til Lov om Social Service § 104 og § 107, og modtager borgere fra hele landet. Bostedet i Nyrup er normeret til 40,82 fuldtidsstillinger, fordelt på ca. 43 medarbejdere.

Yderligere oplysninger ved:

Pædagogisk leder Inger Stoksbjerg - tlf.: 2328 4682 - is@bostedetinyrup.dk

Tiltrædelsestidspunkt:

Snarest muligt.

Ansættelsens varighed:

Ansættelsen er midlertidig, og er estimeret til minimum at vare frem til d. 31. december 2019. For den rigtige pædagogiske medarbejder kan der blive tale om forlængelse.

Ansøgningsfrist:

Tirsdag d. 28. januar 2019 inden kl. 12:00.

Forbesøg:

Bostedet i Nyrup ønsker ingen forbesøg af eventuelle ansøgere i forbindelse med ansøgningen.

 Ansættelsessamtaler:

 Afholdes ved særligt personligt indkald.

Krav til formalia:

Ansøgningen mærkes tydeligt med "Ansøgning barselsvikar/pædagogisk medarbejder". Husk endvidere at vedlægge kopier af relevante uddannelsesbeviser.

Ansøgningen stiles til:

Bostedet i Nyrup,
ATT.: Forstander Klaus Petersen,
Skovvej 7,
4262 Sandved.

Ansøgningen sendes til nedenstående persondatabeskyttede link:

Send ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Lønnen fastsættes efter kvalifikationer i henhold til principperne om Ny Løn, og i henhold til overenskomst.

Kørekort:

B (Almindelig bil).

Antonovsky

Antonovsky

IMG_0187.JPG

Ledig plads

Ønsker du en plads på Bostedet i Nyrup, så er du heldig - for lige nu har vi plads til flere beboere...

Forsidebillede.jpg

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere - så kontakt os.