mainlogo
Bostedet i Nyrup

Her finder du kontakt informationer.

Læs mere
Bestyrelsen

Bostedet i Nyrup er organiseret som en selvejende institution.

Læs mere
Find os
Læs mere

  Velkommen til Bostedet i Nyrup

Bostedet i Nyrup er et bo- og dagtilbud for 40 voksne med lettere nedsat psykisk funktionsevne og/eller psykiatriske og sociale problemstillinger, og hvor det er muligt for beboeren at bo i tilbuddets selvstændige boliger.

Læs mere
  Profil

Læs mere om Bostedet i Nyrup her.

Læs mere
  Botilbuddet

Personligt Strukturskema og Botilbuddets Aktivitetsplan.

undefined

Læs mere
  Dagtilbuddet

Dagtilbuddets Ugeplan og Læringsplaner.

Læs mere